Detská jóga

Detská jóga je dokonalý cvičebný systém pre deti, prináša deťom radosť, zdravšie telo, pokojnejšiu myseľ a harmóniu.
Detská joga je hlavne o podpore radosti z pohybu, tvorivosti, rešpektovaní jedinečnosti dieťaťa a nesúťažení.
Pomocou jógových cvičení, relaxácie a dýchania sa deťom darí emocionálne preladiť, regenerovať sily, zlepšiť pamäť a pozornosť, či odbúrať napätie a stres. Detská jóga je aj výborným doplnkom popri súťažných a dynamických disciplínach.
Jógové hry a dychové cvičenia sú nielen skvelou zábavou pre deti, ale aj účinnou terapiou pre hyperaktívne deti, či deti s poruchami pozornosti.

JÓGA PRE DETI OD 3 DO 7 ROKOV

Hlavne musí byť zábava :)
V tomto veku je dôležité naučiť deti správnym návykom hlavne čo sa týka držania tela a dýchania nosom. Všetko čo sa naučia využijú aj v bežnom živote, pri športe, v škôlke či škole.
Každá hodina má svoju štruktúru. Začneme spoločným kruhom, prejdeme rozcvičkou a zábava sa môže začať. Jógové pozície vychádzajú z prírody, napodobňovania zvierat, stromov, kvetín. V našich príbehoch budeme s jogou cestovať lietadlom, autom, bicyklom, raketou, balónom, lietajúcim kobercom či loďou.
Budeme skákať ako žaby, ohýbať sa ako mačky, či naťahovať sa ako psy.
Budeme tancovať, spievať, recitovať, budeme zdraviť slniečko, sústrediť sa, smiať sa a tešiť sa. Budeme hluční a rýchli, ale naučíme sa aj spomaliť a stíšiť. Naučíme sa rešpektovať seba, svoju jedinečnosť, ale aj ostatných. Nebude pre nás dôležité kto kam dočiahne, ani to kto bude prvý. Odmenou nám bude dobrý pocit z toho, čo sa nám podarilo a z prežitého okamžiku.

JÓGA PRE DETI OD 7 DO 11 ROKOV

Všetko je možné :)!

V tomto veku je stále zábava. Stále sa smejeme, tancujeme, skáčeme, ale stále máme radšej a radšej výzvy. Je to začiatok citlivého obdobia, keď sa deti začínajú porovnávať, je preto dôležité deťom vysvetliť, že každý z nás je iný a jedinečný. K tomuto smeruje aj naša jóga, dáva deťom možnosti ako urobiť pozíciu ľahšie, ťažšie, tak aby sa každý cítil úspešný. V školskom veku dbáme aj na správne držanie tela a správne dýchanie. Pracujeme s hudbou, predstavivosťou, tvorivosťou. Zameriavame sa na sústredenie, rovnováhu, rozvoj sily a vytrvalosti, ale aj na uvoľnenie a vedomé odbúranie stresu. Učíme sa rešpektovať seba, iných, svoje pocity a učíme sa tímovej práci. Jóga vo dvojiciach, v skupinách, spolu je vždy lepšia zábava.

Každá hodina má svoju tému (priateľstvo,šťastie,láska,rovnováha,ekológia a mnohé iné).

RODINNÁ JÓGA

Jedinečné spojenie rodiny a rodín. Cvičíme spoločne a hravo bez ohľadu na vek (starí, mladí, malí, veľkí). Rodinná jóga prehlbuje vzťahy a posiluje väzby. Dospelí pri nej zabúdajú byť vážni a seriózni, mnohí sa naučia aktívne hrať s deťmi a to všetko spoločným cvičením, akrobaciou, interakciou, jednoducho prijímaním a dávaním. Rodinná jóga to je efektívne a aktívne strávený voľný čas dospelých s deťmi.

KDE CVIČÍME?

Detská jóga:

Pondelok: 16:00 -16:45 RC Ráčik (deti 3-7 rokov,školkari)

Streda:     8:30-10:00 MŠ Rozprávkovo, Ivanka pri Dunaji,Révova (deti 2-5 r.)           

                    15:30-16:30 ZŠ TBILISKÁ (deti 1.-3.roč.)

Štvrtok:     8:30-10:25 MŠ Rozprávkovo, Ivanka pri Dunaji,Pluhová (deti 2-5r.)

                              16:30-17:30 Stará jedáleň (školáci)

Náhrada za 2 zameškané lekcie je možná po predchádzajúcom dohovore s lektorom v inom kurze, prípadne si deti môžu za zameškanú hodinu priviesť na hodinu svojho kamaráta. V prípade dlhodobej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov je možné vrátiť pomernú časť kurzovného. Prihlášky prosím zasielajte na: eli.sabikova@gmail.com,FB Detska JOGA, instagram elenasabikova